Ya Êşqê Ti Ya Karmîka Nîo Letê Gion Ti Ya ?
| |

Ya Êşqê Ti Ya Karmîka Nîo Letê Gion Ti Ya ?

Pelvêr Kovare Ma’z Êst Nuştoxî Nuşteyî Derheqê Ma De Grûba Xebate Ya Ma’z Êst Kovarê Ma’z Êst Zaza Komunîkasyon Ziwon Tirki Fransizki Ingilizki Ya Êşqê Ti ya Karmîka Nîo Letê Gion Ti Ya ? Ya êşqê ti ya karmîka nîo letê gion ti ya ? Hieyat şima di çîyog şima bî wahar yî miheqeq yo…

Makro o Mikro Netewperestî.
|

Makro o Mikro Netewperestî.

Pelvêr Kovare Ma’z Êst Nuştoxî Nuşteyî Derheqê Ma De Grûba Xebate Ya Ma’z Êst Kovarê Ma’z Êst Zaza Komunîkasyon Ziwon Tirki Fransizki Ingilizki Makro o Mikro Netewperestî Makro o mikro netewperestî. Wêxt vêr ra komunal khon cuyayîş ra hetona êr, hetona dijital cuyayîş zaf çî bedelyê. La înson honca yoqêdew. Bêkna waştê bî zîed. Mîsal…

Dengiz pê Çiil Layşin niben
|

Dengiz pê Çiil Layşin niben

Pelvêr Kovare Ma’z Êst Nuştoxî Nuşteyî Derheqê Ma De Grûba Xebate Ya Ma’z Êst Kovarê Ma’z Êst Zaza Komunîkasyon Ziwon Tirki Fransizki Ingilizki Dengiz pê Çiîl Layşin niben Dengiz pê Çiîl Layşin niben Kurmanci. Zazakî/kirdkî. Kurmanci Zazaki/Kirdki Kûçik Kutik Pisîk Pîsing Ga Ga Mî Mî/mî(eşma) Bizin Biz Teyr Têyr Kusî Kesa Masî Mase Perperok Sisperik…

Şerêf Xêsîyêt Gowderî
|

Şerêf Xêsîyêt Gowderî

Pelvêr Kovare Ma’z Êst Nuştoxî Nuşteyî Derheqê Ma De Grûba Xebate Ya Ma’z Êst Kovarê Ma’z Êst Zaza Komunîkasyon Ziwon Tirki Fransizki Ingilizki Şerêf Xêsîyêt Gowderî Şerêf Xêsîyêt Gowderî 1960 ra pê vicnayişid (Secim), êsayê Musyun rehmeta Hecî Evdi û êsayê Az rehmeta Rîzê Mehmud Doryeş xu encûmenê Vîlayêtîr nun rue. Hêcî Ewdi namzêt Varardîb…