Dengiz pê Çiîl Layşin niben

Dengiz pê Çiîl Layşin niben

Kurmanci. Zazakî/kirdkî.

Kurmanci Zazaki/Kirdki
🐩Kûçik Kutik
🐈Pisîk Pîsing
🐃Ga Ga
🐑 Mî/mî(eşma)
🐐Bizin Biz
🦅Teyr Têyr
🐢Kusî Kesa
🐟Masî Mase
🦋Perperok Sisperik
🐜Morî Morcele
🐖Beraz Xaz
🐍Mar Mar
🤚Dest Dest
👏çepik Cepik
👀çav Çim
👂guh Goş/gueş
👅Ziman Ziwan
👄Lêv Lew
💍Gustîlk Gîstone
Didan Dindon
Buxwe Bu
Xwendin Wendiş
Rind Rind
Sor Sur
Zer Zer
Govend Guvend
Nenok Nengu
Av Aw
Nan Non
Ezman Asmen
Star Astar

Derheqê Zazakî/Kirdkî o Kurmoncî di yo layşinê rona aluzya tîyera. Xebatê fîlolojî xwe bi xu sera yo xebata o zonayêya îlmî wazena. İnnî derheq di zaf layşinê virazyê.

Dengiz pê ciîl layşin niben

Ziwanê Kurdî bi tarîxona, xwerîyê, zengînê o nexşîyenê yê werted bî o ha werte di. Ziwanê Kurdî ra Kurmoncî o Zazakî, Zazakî o Hewramanî, Kelhorî him yo bîn ra « Abiryayê » him cêqernayîş yin mumkun nîw o yo gire wuska giradayê yobînê.

Misal Kird Kelhor vonî « Kirdî rastîganî imayî mî », Kird mawog zazakî qesekên yî’z vonî « Kird rastîgên mayî » cumle, kelîma çiqasî nizdîyê yobîna şimara êsen o ho werte di.

Lewe di mi yo tablo arda viraştiş. Zazakî o Kurmoncî di « Kok (Kök) » kelîmon yo qêdew. La têna wext o komînikation kelîmê alawît o bedelnê. İnni ferq ferqî diyalektê ziwano. Nîo sek yen vatiş « Di millêt o di ziwon » abiryayê nîya.

Etîmolojî, mehnê kuwêk kelîma werte vêcyayîş o derheqê fîlolojî di vate kerdiş yarî nîya o fekon pakon a guweştarî bena o yena fehmkerdiş.

Hir merdimog ziwan qesê ken o nisen fîlolog niben. Filologî xebat wazena. Ek têna pê egoizmê ma bigêr rahar se, rahar ma ben xirabin o duêşin. Bînatê Zazakî/Kirdkî o Kurmoncî ferq hendê di dalpon varon , bêkna di pulon vor o. Ek bînatê in dalpon di ferq est se bînatê ma di ew wext ferq estu.

Tari Hola

Seba ke ti bultenê ma yê nasnayîşî bigîrê/a ma de têkilî rone!