Şerêf Xêsîyêt Gowderî

Şerêf Xêsîyêt Gowderî

1960 ra pê vicnayişid (Secim), êsayê Musyun rehmeta Hecî Evdi û êsayê Az rehmeta Rîzê Mehmud Doryeş xu encûmenê Vîlayêtîr nun rue.

Hêcî Ewdi namzêt Varardîb Rîza namzêt Az û Pueğ bi.

Hêcî Êwdî semed xebatê vîcînayîş gêren rêyun.

Hê vêr şin Gowdere dewe Mirî kê rehmeta Meh Gor. Vun ez omo semedê reyuna şima reyê xu bid mi ?

Mêh Gor vunu ;
Hêc Êwdi ti merdim êsayê ma qayîlîb rêyê xu bid tue. La be lê ti zûn datkênê Rîzê Lutfîya vêyvê ma wa. Ma qey xatir Lutfîya ma reyê xu dun Rîzê Mahmud. Ma tue xu vîr nikên, ma cend reyunîz tûîr erzên. In qal zaf wêş Hêc Ewdîya nişîn,

Cuwa pê dûn ra şin Miyalu kê rehmeta Sêlîm Rêş.
Vûn ez omo semêd reya.
Wayê Rîzê Hêcî Mircik waxt vêr Miyalud zevecnayêb.

Sêlîm Rês vunu ; Hêc Êwdi ti sarî çimun ser omê. La belê ti zun Hec Mircik Mîyalud zevêcnayêb. Mara zîyed ra qij yêra êstî. Ma qey xatîr Hêc mircika rey na rê dun Rîzê. Hêc Êwdî hurd heme kîyun girdunra nişken soz biger û hêrs ben û vunu; lîya binê bişarmayîn, şima şeref xêsîyet Gowderî est, şima owîz no Mircik û Lut ser. Hêrs benu dest veng agêrenû.

Nomêg in nişted vîyerên pîyorin dinyê xu bedelnaya. Yin na mesela weş xu dima mar verdaya. Huma cê yin cennetik.

Irfan Kaya – 2023

Seba ke ti bultenê ma yê nasnayîşî bigîrê/a ma de têkilî rone!