Xap O Dom

Kanalê Halk Tv di hama pênîyê omarîş nabêb, la Chp sê wêxt vêr senî Kird înkar kerdî ewqêde rê Kirdon'iz êr înkar kerdî

Xap o Dom

Wecinayîş Serokatîyê 28 Gulan di têrs o qesawêt zafîn bib o çiqasî heqlîbî innî vîcya werte.

Şarê ma Kirdon innî wecinayîstî kerra nê sîyenê xwewa o talîmatog dîyaci bi sual, bi rexne o bi pers va « sarî çimon ser » o reyê xwe dê îttîfaqê millet. In qîrar bêr yî rexnekerdîşîr akerdew o bê sual qawulkerdîş yî’z gereka rexne bi bo.

Milletê Kirdon him mafdarê qewmî , him mafdarê şexsî pawîtîş sera bi serona yo îrade bi o pê koxî rasa êr. Êr Inna çepraştî îradî xwe vet werte o yo qom demokratîk ra çarnîyê qom îtaatkar, ezberî o sarçoteg, innêr « mankurtê  » vacyena. Mankurtê inna milletir kerdena ên xiraba.

Yesbeyê sîyasetê Kirdon derhêq Akp o Mhp di tekoşîn kerdîş di çiqasî wahar heq bên wa bibî, bi raştê heqlî la pê çimon kuwaron o qefelnayona, bi sual, bi pers desteg dayîş Chp xeletîb o inna xelet hama serê omarîş reyon di kanalê televîzyonê Halk Tv di sê çila bereqya. Halk Tv di inqêde ama vatiş » bîrê sîyer, reyêg Kılıçdaroğlu girotî reyî Kirdon o HDP nîyî, innî reyîg dîyê Kılıçdaroğlu reyî nijarpereston o innê Kemalistonê. Ek Kılıçdaroğlu qezencbikir pê sayê nijarpereston şin sere »

La feqet wezîyet îna nîyeb. Bi Çolîg ,Xarpîyêt o çend bacaron ma tira vec, sobnîya pîyerê bacaron Kirdon di Kirdon bi zîedra rê xwe dêbî Kılıçdaroğlu. La sobnaz bacaron gêrdon o metropolon di Estanbul, Îzmir, Mersin, Edene o sobna bacaronog Kird tê zîyedê yin’iz rê xwe debî Kılıçdaroğlu.

Ek şima wazên ma bacar bacar tuzbon bonce.

Amed. %71,61
Merdin. %65,22
Şirnax. %76,30
Çolêmerg. %72
Agirî. %65,34
Wan. %61,50
Iğdır. %66,78
Elîh. %67,90
Qers. %56,40
Muş. %58,33
Sert. %55,44
Ardahan. %57,68
Dersim. %82
Bedlis. %50, 21

Tablo di êsen miletê Kirdon kerra nê xwe sînewa o bi pers, bi sual weçînayîs di rê xwe dê itîfaqê milet o gurê xwe ard ca.

Hama vêrê omartîs wecînayîş namêb o bêlî nibî o wextog Kılıçdaroğlu omartiş di vernîdib qelemdaron Chp nîyêt xwe wo limite eşt werte. Qelemdaron Chp weşan gonî di nîyêt yin vatê yino xirabin yo heta eyînog guweştar bî o vêba yinîr yo dersib

Gereka dêc Kirdonêg tarîxra yên o qesawêt omayê yin yobîn honê vên o biras yo bîn. Yo qom demokratîkra, yo qom bîatkar o îtaatkar rasayiş mezêl Kirdon pê dêst Kirdona kindişu. Milletê Kirdon êmbarî rêyon qetîlkaron xwe niya nibena.Milletê Kîrd maf o azadî xwe sera raharog tira vîyerta rahar zehmet mergin o guweninîb.
Milletê ma mepalaxnê.

Abdullah Celik – Ma’z Êst Analyse

Seba ke ti bultenê ma yê nasnayîşî bigîrê/a ma de têkilî rone!