Makro o Mikro Netewperestî.
|

Makro o Mikro Netewperestî.

Pelvêr Kovare Ma’z Êst Nuştoxî Nuşteyî Derheqê Ma De Grûba Xebate Ya Ma’z Êst Kovarê Ma’z Êst Zaza Komunîkasyon Ziwon Tirki Fransizki Ingilizki Makro o Mikro Netewperestî Makro o mikro netewperestî. Wêxt vêr ra komunal khon cuyayîş ra hetona êr, hetona dijital cuyayîş zaf çî bedelyê. La înson honca yoqêdew. Bêkna waştê bî zîed. Mîsal…