Şerêf Xêsîyêt Gowderî
|

Şerêf Xêsîyêt Gowderî

Pelvêr Kovare Ma’z Êst Nuştoxî Nuşteyî Derheqê Ma De Grûba Xebate Ya Ma’z Êst Kovarê Ma’z Êst Zaza Komunîkasyon Ziwon Tirki Fransizki Ingilizki Şerêf Xêsîyêt Gowderî Şerêf Xêsîyêt Gowderî 1960 ra pê vicnayişid (Secim), êsayê Musyun rehmeta Hecî Evdi û êsayê Az rehmeta Rîzê Mehmud Doryeş xu encûmenê Vîlayêtîr nun rue. Hêcî Ewdi namzêt Varardîb…