Who Is Ma'z Êst

Ma’z Êst, Zazaca dilinin korunması ve tanıtılması amacıyla faaliyet gösteren bir dernektir. Türkiye ve çevre bölgelerde konuşulan Zazaca, Kürt topluluğunun önemli bir parçasını oluşturan bir dildir. Ancak maalesef, zamanla azalan konuşmacı sayısı ve dilin tehlikede olması, Ma’z Êst’in mücadele ettiği sorunların başında gelmektedir.

Ma’z Êst, sosyal medya platformlarından biri olan TikTok üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Ancak pek çok kişi Ma’z Êst’in kim olduğunu tam olarak bilmemektedir. Ma’z Êst aslında Zazaca dilinin ve kültürünün korunması için büyük çaba harcayan bir dernektir. Dernek, Zazaca’nın eşsizliğini ve değerini vurgulayarak toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ma’z Êst’in çalışmaları arasında dil kursları, kültürel etkinlikler, müzik ve video prodüksiyonları gibi pek çok etkinlik bulunmaktadır. Ayrıca, dernek Zazaca dilinin kullanımını teşvik etmek ve dilin geleceğini güvence altına almak için çeşitli projeler yürütmektedir.

Zazaca dilini korumak ve tanıtmak için önemli bir rol oynayan Ma’z Êst, Zaza topluluğunun dil ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir öneme sahiptir. TikTok üzerindeki etkisiyle de gençler arasında yaygınlaşan dernek, daha geniş bir kitleye ulaşarak Zazaca’nın varlığını ve zenginliğini herkese duyurmayı hedeflemektedir.

Sonuç olarak, Ma’z Êst, Zazaca dilinin ve kültürünün yaşatılması için büyük bir özveriyle çalışan bir dernektir. TikTok ve diğer sosyal medya platformları üzerindeki etkisiyle, dernek Zazaca diline olan ilgiyi artırmakta ve dilin geleceğine ışık tutmaktadır. Zazaca dilini korumak ve tanıtmak için önemli bir görev üstlenen Ma’z Êst’i desteklemek, bu eşsiz dilin yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak anlamına gelmektedir

Subscribe to Our Newsletter !