Ma'z Êst Ki Ye ?

Ma’z Êst، ji bo parastina û pêşniyar kirina zimanê Zazaca amadekar e. Zimanê Zazaca, li Tirkiyê û herêmên din yên bi navê Kurdan, bi deng û derfetên bi awayekî girîng ji gelê Kurd pêk tê. Lê belê, bi awayekî nerm va ziman bi awayekî payîz dibe û ew di bîr û baweriyên jinav li ser vê meseleyê de ye, Ma’z Êst li dijî wê meseleyê xebitî ye.

Di vê çarçoveyê de, Ma’z Êst li ser platforma medyaya civakî ya TikTok jî bi daxwaza gelekî mezin heye. Lêkolînîstên gelek kes jî neçûn ku Ma’z Êst kî ye û çi di derbarê wî de zanibin. Ji bo ve, Ma’z Êst di aliyê parastina zimanê Zazaca û çanda wê de bi awayekî mezin berjewendiyên meşqkirinê heye. Ma’z Êst di navbera wan de têkoşîna xurtkirina piştgiriya zimanê Zazaca û hildana civakê ya ku Zazaca bi awayekî xurt û xwerû dide xuya dikin.

Li nav çalakiyên Ma’z Êst, kursên zimanê Zazaca, berhemên çandî, mûzîk û çalakiyên vîdyoyê hene. Her wiha, alîgirê wê di projeyên cuda de têkoşîna berjewendiyên zimanê Zazaca û parastina pêşketina zimanê Zazaca dikin.

Ma’z Êst dikare rolê girîng li parastina û pêşniyar kirina zimanê Zazaca lîstibe û li ser pêşxistina zimanê û mirina çanda gelê Zaza li ber nexşeya nû ya nûçeyên Zazaca di nav generasyonên wextê de dil nîşan bide. Bi hêsanî ji navçeyên bi navê TikTok re sînorkirî, ji navçeyên ciwan re tê gotin, piştre jî li ser welatî gelek ên din, wê dixwaze jî, herkesê bipeyivin ku wê vê zimanê û zengînîya wê bînin alîyê herkesê.

Di dawiyê de, Ma’z Êst dernek e ku bi xebata mezin dike ji bo parastina û pêşniyar kirina zimanê Zazaca. Li ser TikTok û platformên din ên medyaya civakî, wê pirsa pêşketina bixwîne û wê ronakê çêbike li ser mirina zimanê. Pêşxistina zimanê Zazaca û parastina wê hejmara wan girîng e. Ma’z Êst piştgiriya wî bikin, ew ê piştgiriya berbiçav û pêşxistina zimanê xwe bibin û bi vê awayî hizra xwe ji bo pêşxistina û parastina vê zimanê karî bikin.

Seba ke ti bultenê ma yê nasnayîşî bigîrê/a ma de têkilî rone!